O nás

Rosenthal je neziskový spolek s širokým polem působnosti - zajímá nás historie, vzdělávání, volný čas, kultura, umění a spousta dalších zábavných věcí. O co se snažíme? Vytváříme program, který nabízíme dětem i dospělým v mnoha různých podobách. A zároveň nám tato činnost umožňuje rozvíjet naše vlastní osobnosti, naplňovat talenty a hledat nové zážitky. Koneckonců, všichni to děláme jen pro radost a bez nároku na odměnu.

Co si tedy pod tím vším představit? Tedy popořadě: Důležitým pilířem naší činnosti jsou bojové hry pro děti a tábory, které pořádáme každoročně už mnoho let. Tato oblast je důležitá i pro dlouhodobý rozvoj spolku, neboť mnozí současní členové začínali před lety jako dětští účastníci našich táborů a postupně se vypracovali a převzali štafetu. Dále se věnujeme divadlu a scénickému šermu (především na tradičních rožmitálských Slavnostech královny Johanky), natáčení filmů (nejnověji Roh Gondoru), vlastní hudební produkci či pořádání výstav. Čas od času uspořádáme nějakou bitvu nebo larp. A průběžně, spíš pro vlastní potěšení než pro veřejnost, se věnujeme také dobovému táboření, vojenství a řemeslům. Je nás bezmála čtyřicet a ne všichni se věnují všemu - to ale ani není smyslem. A každý z nás si najde něco, kde se realizuje.

Prapůvodně pochází spolek z městečka Rožmitála pod Třemšínem na Podbrdsku, kde dosud máme základnu a od něhož je odvozeno i naše jméno. Postupem času se ale připojili členové z celého regionu a dokonce z celé republiky, takže některé naše akce mají celostátní (nebo dokonce mezinárodní) působnost. Na všechno sami nestačíme. V činnosti spolupracujeme s řadou dalších spolků, s firmami i s místními samosprávami.

Ty nejdůležitější naleznete v sekci Partneři.